Welkom op de website van IJsselvallei

Rozenbottelkwekerij Kool

Langs een doorgaande weg nabij de oprit naar de A1, in buurtschap Posterenk ligt de rozenbottelkwekerij van Michael Kool. Al sinds 1997 kweekt hij rozenbottels voor de sierteelt.

Michael vertelt: “Op vijfeneenhalf hectare grond staan de rozenplanten, waarvan ik uiteindelijk de takken met rozenbottels oogst voor de bloemisterijen. De wijze waarop ik de rozen kweek, probeer ik zo natuurlijk mogelijk te houden. Het is bijzonder om te zien dat, wanneer er een plaag uitbreekt, de natuur zelf in staat is om de balans te herstellen. De enige plaag waar we wel gewasbeschermingsmiddelen bij moeten inzetten, is meeldauw. Deze schimmel tast de planten dusdanig ernstig aan, dat het tot een enorme opbrengstderving leidt. Insecten vormen vrijwel nooit een plaag omdat er in de loop der tijd voldoende natuurlijk vijanden zijn ontstaan en gedurende de oogst het blad wordt verwijderd.”

Aan de basis van een succesvolle, meerjarige teelt staat een gezonde bodem. Door aanvoer van voornamelijk organische meststoffen en uitgerijpte houtcompost zorgt Michael dat het bodemleven wordt gestimuleerd. Ook het ter plaatse versnipperen van al het snoeihout en het gemaaide gras zorgen voor een toename van het organische stofgehalte in de bodem en de bijbehorende bodemweerbaarheid. Tijdens het bloeiseizoen van de rozen zoemt het van de insecten. Bijen, vlinders, hommels en andere insecten vinden volop voedsel. Ook zangvogels nestelen graag tussen de struiken.

“Omdat ik het liefst zo natuurlijk mogelijk werk, ben ik veel bezig met het verbeteren van de bodemstructuur. We zaaien in het gras witte klaver, een gewas met diepe wortels, wat vocht goed weet vast te houden en de stikstof uit de lucht aan zich weet te binden. Een natuurlijke vorm van bemesting, zou je het kunnen noemen. Ik selecteer zelf de rassen waarmee ik werk en ik heb in de loop van de jaren een eigen rassenserie ontwikkeld, de Autumn roos. Het is een arbeidsintensief proces, maar het past goed bij mij, al kan ik qua kosten niet opboksen tegen de goedkope rozenbottels uit Oost-Europa.” legt Michael uit.

Op de vraag waarom hij zicht heeft aangesloten bij IJsselvallei Boert en Eet Bewust zegt hij: “Meedoen vind ik belangrijk, omdat ik verbinding met de omgeving wil creëren, mensen laten ontdekken waar ik mee bezig ben en laten meegenieten van de biodiversiteit op mijn bedrijf.”

Ga naar naar www.kwekerij-kool.nl. voor meer informatie over het bedrijf van Michael of kijk eens op zijn facebookpagina!

Rozenbottelkwekerij Kool

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Streek partners