Welkom op de website van IJsselvallei

Waarom IJsselvallei Boert en Eet Bewust?

Weet jij waar je eten vandaan komt? Misschien heb jij vragen bij de manier waarop voedsel wordt geproduceerd in Nederland, of heb je juist helemaal geen beeld. De deelnemers van IJBeEB willen met de samenleving in gesprek en bijdragen aan een realistische beeldvorming hoe het eraan toe gaat op de boerderij.

In Nederland is nu nog minder dan 1 procent van de beroepsbevolking als agrariër actief. Deze kleine groep zorgt voor het voedsel, waardoor ook de andere 99 procent verzekerd is van veilig en verantwoord voedsel. Dit geeft een ieder de vrijheid om te wonen en werken waar ze dat willen. Ook boeren hebben echter ruimte nodig om te blijven kunnen ondernemen. Daarom is het belangrijk dat die ruimte er is en dat boeren gehoord, maar zeker ook gewaardeerd worden door burgers. Betere en intensievere contacten  moeten leiden tot (meer) wederzijds begrip en waardering. Dat werkt naar twee kanten; de burger krijgt een beter beeld van de agrarische sector, door het eerlijke verhaal van de boer. De boer zelf begrijpt beter wat burgers belangrijk vinden.

Hoe dan?

IJsselvallei Boert en Eet Bewust gaat uit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bewuste boeren scoren plussen op minimaal vier van de volgende thema’s: maatschappij, uitstraling bedrijf, energie, milieu, mest, dierenwelzijn, diergezondheid en natuur. De bewuste boeren moeten dan ook eerst gescoord worden ten aanzien van bovengenoemde onderdelen, voordat ze deel kunnen nemen aan IJBeEB. De belangrijkste voorwaarde voor boeren om mee kunnen te doen is interactie met de burgers in de IJsselvallei.  Bedrijven die meedoen zijn niet per definitie bewuster of beter dan hun buren. Maar ze zijn wel nadrukkelijk visitekaartjes van de sector die het verhaal van de hele sector op een goede manier uitdragen.

Wij stimuleren boeren en tuinders om maatschappelijk verantwoord te ondernemen op een open en transparante manier. Gezamenlijk helpen we hen om hun omgeving op een innovatieve manier te betrekken bij hun bedrijf. Zodat er echte en open gesprekken ontstaan en meer wederzijds begrip. Door goede gesprekken op het erf te voeren en door verhalen te vertellen op social media en via vlogs.

Stichting Boert Bewust

De Stichting Boert Bewust wil lopende streken en streken in ontwikkeling  een zetje in de juiste richting geven zodat er straks een volledig zelfredzame Boert Bewust streek draait in elke regio. De doelstelling: in 2020 zijn er 8 streken met een eigen Boert Bewust label waarin boeren en tuinders volop werken aan verbinding met de samenleving. Onze partners helpen ons hierbij.

Streekteam IJsselvallei Boert en Eet Bewust

Evert Jan Aalpoel (melkveehouder), voorzitter
Jan Hartink (tuinder), penningmeester
Marleen Markgraaf (melkveehouder), coördinator
Carolien van de Beld (melkveehouder), algemeen lid
Harry Bieleman (melkveehouder), algemeen lid
Marleen Markgraaf (melkveehouder), algemeen lid
Annet Schrijver (melkveehouder), algemeen lid
Lianne Hekkert (melkveehouder), algemeen lid

Neem contact met ons op via info@ijbeeb.nl

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners