Welkom op de website van IJsselvallei

Biologische boerderij Groot Beimerhof

Biologische boerderij Groot Beimerhof ligt in de uiterwaarden van de IJssel ter hoogte van Ellecom. De monumentale boerderij is gebouwd op een terp, om natte voeten te voorkomen bij hoogwater. Maaike en Joël houden op deze mooie plek 125  koeien met bijbehorend jongvee. Zij zijn alweer de vierde generatie die boert op Groot Beimerhof, waar zij sinds 3 jaar met hun twee kinderen wonen en werken. Inmiddels wonen de ouders van Maaike in het dorp maar Maaike’s vader is nog vaak op de boerderij te vinden. Zoals dat van oudsher gaat bij een familiebedrijf, zorgen ze samen dat het werk wordt gedaan.

Maaike en Joël streven naar een goede balans tussen een gezonde bodem, veestapel en leefomgeving. Door het inzaaien van klavers en kruiden kan het gewas met minder bemesting groeien en ook langer met bijvoorbeeld droogte omgaan. Er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest, het onkruid wordt mechanisch of met de hand gewied en er wordt kruidenrijk grasland ingezaaid. Daarnaast proberen ze diverse gewassen te telen die bijdragen aan biodiversiteit en een afwisselend landschap zoals granen (gerst/triticale), vlinderbloemigen (luzerne, klavers) en maïs in combinatie met stokbonen voor de bloemen en eiwitrijke peulen. Uiteraard is en blijft opbrengst en voedingswaarde voor de koeien belangrijk. Maar is het prachtig als je diverse vogels en andere dieren om het erf heen ziet, zoals bijvoorbeeld de zeearend die regelmatig langs komt vliegen!

Maaike en Joël houden zogenaamde dubbeldoel koeien, zoals Maas-Rijn-IJsselvee (MRIJ) en Fleckvieh. Het MRIJ ras wordt van oudsher langs de rivieren gehouden en komt niet heel veel meer voor. Het is een robuust ras dat met soberder voer af kan en meer bespiering heeft, maar minder melk geeft. De koeien grazen zoveel mogelijk in de wei en krijgen weinig krachtvoer. Een half jaar lang gaat ook al het jongvee naar buiten.

Door de plaatsing van zonnepanelen en een windmolen kan Groot Beimerhof binnen een jaar in de eigen energiebehoefte voorzien.

Maaike en Joël zoeken meer verbinding met de consument en hebben zich om die reden aangesloten bij Boert Bewust. Maaike wil graag activiteiten organiseren waarbij de consument de boerderij kan ervaren en beleven. Groot Beimerhof zet dan ook graag de deuren open voor publiek, ze zijn trots op hun manier van boeren. Wees welkom!

Biologische boerderij Groot Beimerhof

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Streek partners