Welkom op de website van IJsselvallei

Biologische varkenshouderij familie Barmentloo

Wij zijn familie Barmentloo. Hoewel we ieder met ons eigen gezin op een eigen locatie wonen, vormt het varkensbedrijf in Wilp één bedrijf.

Een paar jaar geleden kozen we voor de omschakeling naar een biologisch varkensbedrijf. We wilden bewust niet mee in de ratrace van groot-groter-grootst, omdat we daar ons niet prettig bij voelen.

Met de 150 zeugen die wij hebben zijn we, vergeleken met een gangbaar bedrijf, relatief klein. Toch kunnen we prima een boterham met ons bedrijf verdienen, omdat we een goede prijs krijgen voor onze biggen. De opbrengsten zijn constant en worden eens per drie maanden voor langere periode vastgelegd. Dat geeft rust, waardoor we echt de tijd hebben om bewust met de varkens bezig te zijn. We zijn er trots op dat we op deze manier het bedrijf op een rendabele manier kunnen voortzetten.

Een varken is een dier, het is onderdeel van de natuur, en dus is het niet vanzelfsprekend hoe het draait. De biologische manier van boeren spreekt ons daarom erg aan, al brengen de regels ook weer uitdagingen met zich mee.

Naast onze varkens hebben we ook een kleine akkerbouwtak, waar we op biologische wijze maïs verbouwen. Deze akkerbouwtak geeft ons de mogelijkheid om onze mest goed kunnen benutten. De mest die we niet nodig hebben, gaat naar een biologische akkerbouwer en biologische melkveehouder. Ook de maïs verbouwen we voor een biologische melkveehouder uit de buurt. Het is mooi om lokaal zo’n samenwerking te hebben.

We willen graag meer dingen organiseren waardoor we mensen kunnen laten zien wat we op ons bedrijf doen en hoe onze varkens verzorgd worden. Juist door samen met collega’s activiteiten als fietstochten en open dagen te organiseren, laten we met elkaar zien hoe mooi onze sector is. Daarom doen wij mee met IJsselvallei Boert en Eet Bewust!

Biologische varkenshouderij familie Barmentloo

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Mensen zijn welkom op ons bedrijf. We hebben een bankje geplaatst waar fietsers en wandelaars een moment naar de varkens kunnen kijken. We hebben ook deelgenomen aan schoolbezoeken om jongeren te laten zien wat er op ons bedrijf gebeurd. In de toekomst willen we hier meer in doen.

  • De hoofdtak van het bedrijf is de varkenshouderij, maar ook hebben we akkerbouw in de vorm van maïsteelt. Ook dit beheren we op biologische wijze en gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen. We hebben goede opbrengsten, juist omdat we de natuur betrekken bij de teelten.

  • De biologische wijze van zeugen en biggen houden, heeft flinke energiebesparingen opgeleverd, doordat we meer met natuurlijke ventilatie en dag- nachtritmes wordt gewerkt. In de toekomst willen we misschien eigen energie opwekken door een kleine windmolen.

  • Onze varkens liggen op stro, wat ontzettend plezierig werkt. Maar ook de grote uitloop voor de drachtige zeugen is een fijne manier van werken, omdat ze heerlijk kunnen wroeten in de modder.

  • Onze biggen gaan naar vaste, biologische vleesvarkenshouders. Omdat in onze sector weinig met antibiotica gewerkt wordt krijgen de dieren inentingen om hun weerstand te verhogen.

  • Als biologisch varkenshouder werken met de natuur en zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden. Dat levert uitdaging, maar ook veel voldoening op.

  • Aan de kant van de openbare weg is de grote uitloop voor de drachtige zeugen, zodat voorbijgangers de varkens buiten in de modder zien wroeten. Wandelaars en fietsers gaan graag even op het bankje zitten om ervan te genieten, dat waarderen we!

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners