Welkom op de website van IJsselvallei

Bissems Hofstede

Wij zijn Annet Schrijver en Gert-Karel Bruggert. Met ons gezin wonen en werken wij op ons melkveebedrijf ‘Bissems Hofstede’ in Marle, langs de IJssel.

Op ons bedrijf lopen rond de 95 melkkoeien en bijbehorend jongvee. De dieren verblijven in een stal, die comfortabel voor de dieren is ingericht. De koeien worden gemolken met melkrobots, en hebben zo zelf de mogelijkheid te kiezen wanneer ze gemolken willen worden. Een groot deel van het jaar lopen de koeien in de wei. In de winter staan ze op stal, dan is het in de weilanden te nat en groeit er te weinig gras.

De rubberen matten op de dichte vloeren in de ligboxenstal zorgen voor meer sta- en loopcomfort voor de melkkoeien. Het management van onze boerderij moet op ieder onderdeel in de bedrijfsvoering goed in elkaar steken en dit zorgt dan tevens voor een goede kringloop op ons bedrijf.

We vinden het belangrijk om aan de burgers uit te leggen wat we doen en waarom we het doen. Zo hebben we met een aantal collega’s een middag georganiseerd voor burgers over kringlooplandbouw. Erg leuk om zo met anderen in gesprek te gaan.

Mensen zijn enthousiast over onze sector, en dat levert ons weer de nodige energie en plezier op. Momenteel zijn we bezig om een gastenverblijf op te zetten, om onder andere nog meer de verbinding op te zoeken met de maatschappij.

Door mee te doen met Boert Bewust hopen we dat deze verbinding nog verder versterkt wordt!

Bissems Hofstede

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    De familie schrijver stelt hun bedrijf op verschillende manieren open voor burgers. Zo hebben zij een gesprek met collega boeren en burgerbewoners in Marle georganiseerd om te praten over Kringloop landbouw. Welke beelden zijn er en wat kun je leren van elkaar? Ook doet de familie Schrijver regelmatig mee aan activiteiten als Eten op IJsselhoeven. Er wordt momenteel een Bed&Breakfast gebouwd waardoor bezoekers nog meer het boerderij leven kunnen ervaren.

  • De familie Schrijver is zelfvoorzienend in het ruwvoer. Dit betekent dat het voer (mais en gras) voor de koeien op hun eigen akkers en weilanden wordt geteeld. Zo hoeft het niet van ver te komen.

  • Het bedrijf gebruikt groene energie

  • Op ons bedrijf lopen rond de 95 melkkoeien en bijbehorend jongvee. De dieren verblijven in een stal, die comfortabel voor de dieren is ingericht. De koeien worden gemolken met melkrobots, en hebben zo zelf de mogelijkheid te kiezen wanneer ze gemolken willen worden. Een groot deel van het jaar lopen de koeien in de wei. In de winter staan ze op stal, dan is het in de weilanden te nat en groeit er te weinig gras.

  • Het management van de boerderij besteed veel aandacht aan het dierenwelzijn. Zo wordt de stal schoongehouden en zorgen de rubberen matten op de dichte vloeren in de ligboxenstal voor meer sta- en loopcomfort voor de melkkoeien.

  • Op het bedrijf is volop aandacht voor natuur. Er zijn akkerranden met bloemen en kruiden en er wordt  samengewerkt met de agrarisch natuurvereniging in weidevogelbeheer en lagere bemesting van weilanden. Op het erf zijn volop zwaluwen, vleermuizen en uilen aanwezig die kunnen broeden in de nokken en daken van de schuren.

  • De Bissems Hofstede is een Rijksmonument. Aan de instandhouding wordt veel aandacht besteed. De familie heeft meegedaan aan een Fruitbomenproject van de provincie Gelderland en een erfbeplantingsplan ontwikkeld via stichting IJsselhoeven en Het Oversticht.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners