Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf Albers

Wij zijn de familie Albers. In het plaatsje Nijbroek runnen wij een melkveebedrijf, met daarbij een zorgboerderij.

Op ons melkveebedrijf melken we rond de 290 koeien. Omdat onze koeien niet in de wei lopen, is comfort in de stal van groot belang, evenals een uitgebalanceerd dieet van gras, maïs en diverse andere bijproducten. Het welzijn van de dieren, het voer dat we voeren en de gezondheid van de koeien zijn nauw met elkaar verbonden.

Zo verblijven de dieren in een comfortabele stal, met ruime ligboxen die voorzien zijn van een dikke laag strooisel. Het strooisel produceren we zelf; door de mest van de koeien te scheiden in een dikke fractie (zanderig) en dunne fractie (waterig), kunnen we de dikke fractie prima gebruiken voor de ligboxen van de koeien. Ventilatoren zorgen voor een aangenaam klimaat, niet te warm en niet te koud. Antibiotica gebruiken we alleen bij koeien die een groot risico lopen om uierontsteking te krijgen, en dat zijn gelukkig niet veel koeien.

We zijn trots op onze gezonde dames, die elke dag weer gezonde melk produceren. Die trots laten we graag zien! Door een klompenpad langs ons bedrijf is het voor mensen makkelijk om ons bedrijf te bezoeken, en door de zorgtak komen er ook veel verschillende mensen op ons erf.

Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend om mee te doen met IJsselvallei Boert en Eet Bewust; op die manier hopen we in de toekomst nog makkelijker activiteiten zoals een open dag of een fietstocht te organiseren, zodat nóg meer mensen een kijkje kunnen nemen in de stal!

Melkveebedrijf Albers

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Door de zorgtak op ons bedrijf, zijn er vrijwel dagelijks allerlei mensen op het erf te vinden. Ook wandelaars en fietsers komen graag een praatje maken of een kijkje nemen in de stal. Deze contacten waarderen we enorm!

  • Efficiënt boeren is belangrijk, om verspilling van mest en voer te beperken. Door mest, die we op het land uitrijden, te verdunnen met water, verbeteren we de werking van de mineralen uit de mest.

  • We hebben maatregelen genomen om ons energieverbruik te verminderen, zo hebben we LED verlichting in onze stal. In de toekomst willen we misschien ook zelf energie gaan opwekken.

  • De diepstrooiselboxen, ligbedden voor de koeien met een dikke laag strooisel die wekelijks wordt aangevuld, zorgen ervoor dat de koeien goed kunnen rusten. Dit levert een rustige koppel koeien. We genieten van koeien die lekker in de boxen rusten of herkauwen.

  • Door bewust om te gaan met het gebruik van antibiotica hebben we het gebruik van antibiotica flink teruggebracht.

  • Op een aantal percelen land, dat verder van ons bedrijf af ligt, doen we aan weidevogelbeheer. Vrijwilligers zoeken de nesten, markeren deze en houden bij hoeveel jongen er grootgebracht worden. Het kost wat tijd, maar het levert ons enorm veel voldoening op

  • Voor het bedrijf hebben we een weiland met een paar lakenvelder koeien. Dat levert een mooi plaatje op, waar mensen graag naar kijken.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners