Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf Bussink

Ik ben Frank Bussink. In het Gelderse plaatsje Voorst run ik een melkveebedrijf. Ons bedrijf is onderdeel van een landgoed.

Op ons bedrijf houden we rond de 88 melkkoeien en bijbehorend jongvee, de toekomstige melkkoeien. De melk die onze koeien produceren, gaat naar Friesland Campina en is onder dat merk ook te koop in de supermarkt.

Nog niet zo heel lang geleden bouwden we een nieuw deel aan de bestaande stal. Hierdoor konden we volop aanpassingen doen op het gebied van dierenwelzijn. Zo hebben de koeien veel ruimte om te lopen en te liggen en hangen er borstels waarmee ze hun vacht kunnen verzorgen. Onze dieren krijgen in hun leven een aantal inentingen die ervoor zorgen dat de weerstand van de dieren verbetert en het risico op ziekten wordt beperkt. Als gevolg hiervan hoeven we relatief weinige zieke dieren te behandelen, waardoor we ten op zichte van het landelijk gemiddelde, weinig antibiotica gebruiken.

Met energie gaan we zuinig om en we hanteren diverse maatregelen op dit gebied. Zo hangt er duurzame verlichting in de stal en zorgen frequentieregelaars ervoor dat er geen onnodig stroom verbruikt wordt. Voor het overgrote deel zijn we zelfvoorzienend qua energieverbruik, omdat we heel wat zonnepanelen op het dak van de stal hebben liggen.

Ik vind het belangrijk om meer vertellen aan de burger wat we doen waarom je bepaalde keuzes maakt. Met onze deelname met IJsselvallei Boert en Eet Bewust hopen we dit contact met de burger te versterken en ons verhaal te delen!

Melkveebedrijf Bussink

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Met een jaarlijkse rommelmarkt op het erf en regelmatig bezoek van vrienden en kinderen, proberen we ons verhaal uit te dragen. We vinden het belangrijk dat mensen weer vertrouwd raken met de herkomst van hun voedsel. Ook met de inzet van social media willen we ons verhaal verder delen.

  • Vanzelfsprekend is zorg voor het milieu belangrijk. We zijn momenteel bezig met het zoeken naar manieren om minder kunstmest te strooien. Een paar percelen hebben we daarom ingezaaid met grasklavermengsels. Klaver groeit het best zonder kunstmest omdat het groeit van de stikstof in de lucht.

  • Vanuit economisch oogpunt is het voordelig om zuinig met energie om te gaan. Zo hangt er duurzame verlichting in de stal en zorgen frequentieregelaars ervoor dat er geen onnodig stroom verbruikt wordt. Door middel van zonnepanelen wekken we het grootste deel van de verbruikte energie zelf op.

  • Zo lang de weersomstandigheden het toelaat lopen de koeien buiten. Ook in de stal is er ruimte en luxe voor de dieren zoals een borstel om de vacht mee te verzorgen. Een gezonde koe levert gezonde melk en dat is wat we graag willen!

  • Diergezondheid is enorm belangrijk, want een zieke koe kost geld en levert veel arbeid op. Door veel ruimte in de stal heerst er rust in de groep wat de gezondheid ten goede komt. Inentingen verbeteren de weerbaarheid, waardoor ziekten minder snel voorkomen en we minder antibiotica hoeven te gebruiken.

  • Omdat ons bedrijf onderdeel is van een landgoed zijn we verplicht om een vormen van natuurbeheer uit te voeren. Tegelijk genieten we ook van de struiken op het erf waar vogels in nestelen en allerlei bloemen waar insecten voedsel vinden. In en rond de weilanden staan kilometers heg, er staan knotwilgen en er is een kikkerpoel.

  • Het bedrijf is onderdeel van een landgoed en heeft daarom bepaalde voorschriften als het gaat om beplanting. Het resultaat is dat we een bedrijf hebben dat mooi in het landschap past en er echt onderdeel van uit maakt.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners