Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf De Bolkhorst

Ik ben Harry Bieleman. Samen met mijn zwager en schoonouders werk ik op melkveebedrijf De Bolkhorst in Teuge.

Op ons bedrijf houden we ongeveer 270 melkkoeien. Een deel van het jongvee, de toekomstige melkkoeien, worden bij een andere boer grootgebracht. Een klein deel van het jongvee staat op ons eigen bedrijf.

Het welzijn van de dieren is erg belangrijk voor ons. De stal die we bouwden, voldoet aan strenge eisen op het gebied van welzijn en energie, de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Omdat er een spoorlijn door onze weilanden loopt kunnen we geen weidegang toepassen. Doordat onze koeien het hele jaar op stal staan, krijgen ze een heel constant rantsoen gevoerd. Dit komt hun gezondheid ten goede, en zorgt ook voor een goede en constante melkproductie. De weilanden om ons bedrijf gebruiken we om het gras te oogsten dat we vervolgens op stal aan de koeien voeren. In deze weilanden passen we verschillende vormen van natuurbeheer toe. Zo onderhouden we kleine ‘geriefbosjes’, waar diverse bomen en struiken geplant zijn, en vogels en insecten er een plekje kunnen vinden.

Door middel van educatie zoeken wij verbinding met de maatschappij. We vinden het belangrijk om mensen bewust te laten maken van de herkomst van hun voedsel, en welke keuzes zij daarin maken.

Onze deelname aan Boert Bewust sluit hier heel mooi op aan. Op deze manier hopen we de verbinding verder te versterken.

Melkveebedrijf De Bolkhorst

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    De familie Bieleman ontvangt regelmatig schoolklassen op het bedrijf. Ook werken ze mee aan Foodcamp en aan diverse kunst en fietsroutes.

     

  • Het bedrijf doet veel aan energiebesparing. De nieuwe stal voldoet aan de laatste eisen. Ook wordt gebruik gemaakt van groene stroom. De ambitie is om zonnepanelen op het dak te plaatsen.

  • De stal voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van dierenwelzijn. Zo zijn er ruimte ligplaatsen, koeborstels en is er veel ruimte voor de koeien om rond te lopen.

  • Er is veel aandacht voor de gezondheid van de koeien. Een mestrobot houdt de stallen schoon en er is veel aandacht voor hygiëne.

  • In de weilanden past de familie verschillende vormen van natuurbeheer toe. Zo onderhouden zij kleine ‘geriefbosjes’, waar diverse bomen en struiken geplant zijn en vogels en insecten een plekje kunnen vinden.

  • Het erf ziet er netjes uit. Er is een landschapsplan gemaakt waarmee de boerderij is ingepast in de omgeving.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners