Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf de Hazelt

Wij zijn Thomas en Rosanne. Op een steenworp van de IJssel, vlakbij de stad Deventer, in Terwolde, ligt aan een doodlopende weg onze boerderij verstopt. Het is een prachtig plekje, waar ook de natuur volop een plek krijgt binnen ons familiebedrijf. Op ons natuurinclusieve melkveebedrijf produceren wij op een duurzame wijze melk en vlees, en bieden wij een leer- en werkplek voor deelnemers van een zorginstelling.

Onze 85 koeien houden we in een comfortabel ingerichte stal en eten alleen van eigen land. Een groot deel van het jaar lopen ze lekker buiten in de wei. Zelfs op stal voeren we ze het grootste deel van het jaar vers gras.

Naast koeien zijn andere dieren ook welkom op onze boerderij. Varkens en kippen scharrelen buiten rond. Vogels en insecten gebruiken de beplanting op en om het erf om van te eten en in te nestelen. Voor de pieren en wormen in de grond van onze weides wordt goed gezorgd met duurzaam bodembeheer. Onze varkens eten sojavrij van reststromen uit de fruitteelt.

We genieten van de combinatie van het boerenleven en de natuur. Hier laten we anderen van meegenieten en zoeken graag de verbinding met de maatschappij. Zo zijn deelnemers van een lokale zorginstelling bij ons te gast. Door een klompenpad dat deels over ons land loopt, kunnen we burgers daarvan laten meegenieten. Ook zoogdieren, vogels en insecten vinden bij ons een plek in de verschillende landschapselementen die wij bewust laten staan of herintroduceren. We zijn ons bewust van het feit dat het voor veel mensen niet vanzelfsprekend is om zo te wonen en te werken.

Met de lokale verkoop van ons vlees bij fruitkwekerij Klomp in Twello én met onze deelname aan IJsselvallei Boert en Eet Bewust, willen we ons bedrijf beter zichtbaar en beleefbaar maken, zodat we in de toekomst meer mensen kunnen laten meedelen in het moois dat ons bedrijf te bieden heeft.

Melkveebedrijf de Hazelt

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Onze boerderij is een leer- en werkplek voor deelnemers van een lokale zorginstelling. We vinden het daarnaast erg leuk om via bezoeken van klassen en wandelaars op het klompenpad mensen te ontmoeten en zo contact met burgers te hebben.

  • Het milieu, het landschap waarin wij leven, moet in balans zijn voor mens en dier, comfortabel en beleefbaar. We gebruiken de mest van onze koeien op ons eigen land om vervolgens ons eigen voer te kunnen oogsten.

  • Ons bedrijf wekt groene stroom op met zonnepanelen op de daken van onze gebouwen. Dit past in onze toekomstbestendige en duurzame visie. Onze melkrobot gebruikt onze eigen opgewekte duurzame energie.

  • We hebben de bestaande stal zo comfortabel mogelijk ingericht voor de koeien. Met daarbij een rantsoen dat voor het grootste deel bestaat uit vers gras, bieden we ze de beste zorg. Onze varkens eten sojavrij van reststromen uit de fruitteelt.

  • We zien onze koeien niet enkel als productiemachines, maar hebben liefde voor ons vee. Aandacht voor welzijn en gezondheid zijn voor ons de normaalste zaak van de wereld!

  • We zoeken naar een balans in de samenwerking tussen natuur en veehouder. Dit doen we door natuur de ruimte te geven op ons bedrijf. Beiden kunnen niet zonder elkaar.

  • Ons bedrijf past in het landschap van de IJssel. Als boer ben je landschapsbeheerder en wij proberen bewust hagen, bomen en struwelen te herintroduceren op en rondom onze percelen

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners