Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf en vleesvarkens Beekman

Wij zijn familie Beekman. Onze gemengde veehouderij gelegen in het plaatsje Beemte-Broekland, dat ligt ten noorden van de stad Apeldoorn. De familie boert al meer dan 100 jaar op deze locatie. De grond is door de eerste generatie ontgonnen, destijds werd vanuit de overheid het omzetten van bossen naar langbouwgrond nog gestimuleerd. Momenteel werken we met Harry, Tonny en Roy Beekman op de boerderij, de derde en vierde generatie.

Op ons bedrijf houden wij 145 melkkoeien en 80 stuks jongvee, alles in eigen opfok. Daarnaast hebben we 1500 vleesvarkens. Wij doen bijna alles in eigen beheer, van bemesting tot maaien, oogsten en inkuilen. De kringloop op ons bedrijf is nagenoeg gesloten. Onze koeien lopen in de wei en in de rundveestal hebben de koeien een comfortabele ligplaats en er hangen borstels. De borstels zijn bedoeld als automatische krabber en ze verwijderen daarnaast losse haren en vuil. De koeien zijn er dol op!

De varkens worden gehouden in groepen van 15 en ze beschikken over wroetmateriaal zoals zaagsel. Bij de fokker worden niet iedere dag biggen geboren, maar zo om de 5 weken en in onze stallen hanteren we een strikte hygiëne. Deze factoren zorgen voor een lage bacteriedruk waardoor we nauwelijks antibiotica hoeven te gebruiken.

Onze stroom wekken wij voor 85%  zelf op via zonnepanelen. Wij streven naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering en halen het voer zoveel mogelijk van eigen land. Harry is bezig met ecologisch beheer van de sloten, hij onderhoudt houtwallen en beheert sinds een aantal jaren zo´n 7 hectare kruidenrijk grasland. Op ons bedrijf vind je verder klompenpaden, houtsingels, natuurgrasland, kruidenrijke akkerranden en bijenkasten. Tijdens het maaien letten we altijd al op de weidevogels, want dat vinden we heel belangrijk. Het werken met de natuur op het bedrijf is iets dat we zelf moeten ondervinden en ontwikkelen. Het is een kwestie van experimenteren, proberen wat werkt en wat niet werkt.

Op ons mooie bedrijf ontvangen we regelmatig schoolkinderen om hen te laten zien waar hun voedsel vandaan komt. Ook gemeenteraadsleden leiden we graag rond en nemen wij mee in de uitdagingen waar we voor staan. Wij zoeken naar meer verbinding tussen boer en burger en willen laten zien wat we doen en daarover vertellen. Met onze deelname met IJsselvallei Boert en Eet Bewust hopen we het contact met de burger te versterken en ons verhaal te delen!

Melkveebedrijf en vleesvarkens Beekman

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Streek partners