Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf familie Beker

Wij zijn familie Beker en runnen een melkveebedrijf in Cortenoever, gemeente Brummen. Al generaties lang boert familie Beker in Cortenoever. In 2015 streken wij neer op onze huidige plek aan de Cortenoeverseweg toen ons bedrijf vanwege het project ‘ruimte voor de rivier’ verplaatst moest worden. Met ons jonge gezin met 3 kinderen wonen en werken wij, Jeroen en Niké, op deze plek.

Op ons bedrijf houden wij koeien en jongvee. Alle koeien die we hebben zijn op onze boerderij geboren. Tijdens de bouw van de nieuwe koeienstal is veel aandacht besteed aan de gezondheid en het welzijn van ons vee. Zo is het hele dak geïsoleerd, zijn de ligbedden extra ruim opgezet en hangt er een grote ventilator in de stal. Koeien die moeten afkalven krijgen alle ruimte in een groot strohok, waar zij de eerste periode na het kalven mogen blijven.

Het is hier een echte beestenboel, want naast koeien hebben we ook paarden, kippen, honden en katten rondlopen. Op ons land verbouwen we gras en maïs dat dient als voer voor de koeien.
Er zijn verschillende kruidenrijke akkerranden en kikkerpoelen te vinden en we passen agrarisch natuurbeheer toe. Er is een speciale plek gecreëerd voor zwaluwen. Zowel de huis- als boerenzwaluw zijn hier elk jaar weer in grote groepen te vinden, dat is fantastisch om te zien. Het weidevogelbeheer is uitbesteed aan een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij markeren de vogelnesten zodat Jeroen er omheen kan werken met de trekker tijdens het maaien. De kievit is de meest voorkomende weidevogel op het land, wat een mooi resultaat is van deze gezamenlijke inspanning!

Op het gebied van duurzaamheid houden we ons vooral bezig met het opwekken van energie en energiebesparing. Er liggen zo’n 2000 zonnepanelen op onze daken die zowel ons als andere huishoudens van stroom voorzien. Daarnaast liggen op het dak zonnecollectoren. Via deze collectoren wordt water opgewarmd waar de melktank vervolgens mee gespoeld wordt. Een groot deel van de lampen is LED verlicht.

Wij doen mee met Boert Bewust omdat we het belangrijk vinden dat burgers zich bewust zijn waar hun voedsel vandaan komt en hoe dit geproduceerd wordt. Educatie voor kinderen vinden we heel belangrijk. Wij dragen op deze manier graag ons steentje bij!

Melkveebedrijf familie Beker

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    De familie wil haar bedrijf graag openstellen voor de omgeving. Toen de nieuwbouw van het bedrijf afgerond was, werden er 2 open dagen georganiseerd en kwamen er  bezoekers op het bedrijf. Melkveebedrijf Beker is een erkend leerbedrijf, wat inhoudt dat zij stagelopers mogen ontvangen.

  • Jeroen houdt zich op het gebied van duurzaamheid vooral bezig met het opwekken en besparen van energie. Zo wekt hij met zijn zonnepanelen meer energie op, dan hij gebruikt. Het overtollige deel levert hij terug. Daarnaast liggen op het dak zonnecollectoren. Deze collectoren warmen het water op waar de melktank vervolgens mee gespoeld wordt. Een groot deel van de lampen is LED verlicht, en in de stal ligt een emissiearme vloer.

  • Diergezondheid en dierwelzijn zijn de belangrijkste speerpunten op melkveebedrijf Beker. Tijdens de bouw van de nieuwe koeienstal is hier veel aandacht aan besteed. Zo is het hele dak geïsoleerd, zijn de ligbedden extra ruim opgezet en hangt er een grote ventilator in de stal. Koeien die af moeten kalven krijgen alle ruimte in een groot opgezet strohok, waar zij de eerste dagen na het kalven ook mogen blijven.

  • Bij de nieuwbouw van de stal is veel rekening gehouden met het aanzicht. Een architect heeft familie Beker geholpen met het ontwerpen van de stal. Met als resultaat, een net bedrijf dat door de antraciete stenen minder opvalt in het landschap. Er zijn bomen aangeplant en voor het bedrijf ligt een vijver.

  • Bij de nieuwbouw van de stal is veel rekening gehouden met het aanzicht. Een architect heeft familie Beker geholpen met het ontwerpen van de stal. Met als resultaat, een net bedrijf dat door de antraciete stenen minder opvalt in het landschap. Er zijn bomen aangeplant en voor het bedrijf ligt een vijver.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners