Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf familie Winterman

Wij zijn familie Winterman. In Twello hebben we een melkveebedrijf dat vlak tegen een woonwijk aan ligt. Best een uniek plekje, zowel voor ons als voor de bewoners uit de wijk, die de koeien vanuit hun woonkamer in de wei zien lopen.

Ieder jaar, als de koeien na de winter weer de wei in gaan, nodigen we de buurtbewoners uit om te komen kijken. Dat is altijd een succes. Het geeft ons voldoening om op die manier in verbinding te zijn met onze buren, die tegelijk ook onze consumenten zijn.

Sinds kort verkopen we aan de weg eieren van onze eigen kippen waar veel animo voor is. In de toekomst willen we lokale afzet van producten misschien wel gaan uitbreiden. Het is een mooie manier om mensen te verbinden en meer inzicht te geven in het boerenleven.

Onze koeien worden geboren op ons bedrijf en blijven net zo lang op ons bedrijf ,totdat ze niet meer in staat zijn om goede melk te produceren. Het is een bewuste keuze om de productie van de melk niet zo hoog mogelijk te hebben. We zoeken naar een optimum, zodat ook de gezondheid van de koe gewaarborgd blijft.

We beheren een aantal hectares land, waar weidevogel nesten door vrijwilligers gezocht en gemarkeerd worden. Zo kunnen we de nesten beschermen en zijn de vogels in staat hun jongen groot te brengen.

We doen mee met IJsselvallei Boert en Eet Bewust, om de verbinding die we al hebben met de maatschappij, verder te versterken en in de toekomst misschien zelfs uit te breiden!

Melkveebedrijf familie Winterman

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Ons bedrijf ligt tegen een woonwijk aan. Dichtbij onze omgeving dus. Zij zien vanuit hun ramen de koeien in de wei. Om meer contact en verbinding te krijgen zijn we begonnen met eieren aan de weg te verkopen.

  • We hebben een goede balans tussen het aantal koeien en de hoeveelheid grond die we hebben. Daarmee zijn we grotendeels zelfvoorzienend. Afhankelijk van de weersomstandigheden, hopen we in de toekomst volledig zelfvoorzienend te zijn.

  • Sinds kort zijn we overgestapt op groene energie, die duurzaam is opgewekt. In de toekomst hopen we zelf onze energie op te kunnen wekken.

  • Onze dieren lopen veel buiten. Iedere koe heeft in de stal haar eigen ligplaats dus geen strijd om dierplaats. Op warme dagen houden wij de koeien overdag binnen en staan er ventilatoren aan. In de nacht gaan ze dan naar buiten, wat wel zo prettig is voor de koeien.

  • Momenteel ligt onze focus vooral op het verminderen van het antibioticagebruik en het verlengen van de leeftijd van de koeien. Een uitdaging waar we graag mee bezig zijn.

  • We geven de natuur een plek binnen onze bedrijfsvoering door een aantal hectares land botanisch te beheren en weidevogels te beschermen, zodat zij hun jongen veilig kunnen groot brengen.

  • Weidegang is onderdeel van de uitstraling van ons bedrijf. Een koe in de wei is een mooi gezicht, zowel voor boer als burger.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners