Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf De Boer

Aan de doorgaande weg van van Klarenbeek naar Apeldoorn ligt het melkveebedrijf van Henry de Boer. De ouders van Henry zijn begin jaren 70 op deze plek geland. Henry heeft het bedrijf overgenomen in 2012. De melkveehouder levert Planet Proof melk. Als je als boer Planet Proof melk levert, moet je aan meer eisen voldoen op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid.

Het welzijn en de gezondheid van zijn koeien heeft Henry hoog in het vaandel. De koeien liggen in diepstrooiselboxen. Dit zijn ligbedden met een extra dikke laag strooisel, waardoor de koeien altijd lekker zacht en comfortabel kunnen liggen. In de stallen hangen ventilatoren en als het ‘s zomers warm is, zorgen sproeiers op het dak voor verkoeling. Henry wil graag dat zijn koeien zo lang mogelijk bij hem blijven. Hij streeft dan ook naar een duurzame, gezonde koe die oud wordt.

In de bedrijfsvoering wordt veel rekening gehouden met de natuur. Langs het maisperceel bijvoorbeeld ligt een bloemenstrook. Deze bloempracht is goed voor de biodiversiteit en is daarnaast ook nog eens een lust voor het oog! Tijdens het broedseizoen markeert een groep betrokken vrijwilligers nesten waar door weidevogels op wordt gebroed. Als Henry gaat maaien, kan hij de plekken waar de nesten liggen goed zien en er omheen werken met de maaimachine. De kievit is de meest voorkomende weidevogel op het land van Henry, hier is hij erg zuinig op. Maar ook de steenuil is een graag geziene (broed)gast op het bedrijf van Henry.

Door middel van zonnepanelen op het dak van de koeienstal wordt de eigen energie opgewekt. In plaats van alleen gras, wordt gras-klaver ingezaaid. Klaver kan stikstof uit de lucht binden. Hierdoor zorgt de klaver in het weilland via de bodem voor de stikstofvoorziening van het gras en is er minder kunstmest nodig. Beter voor het klimaat en daarnaast een kostenbesparing. Win-win!

Voor de stal zijn bomen geplant voor het aanzicht. Daarnaast verfraaien de klaprozen op de kuil het bedrijf. Als de deuren van de stal openstaan, zie je de hoogdrachtige koeien tevreden liggen in het grote strohok. In de wei genieten de andere koeien van het verse gras. ‘Koeien in de wei, dat is het mooiste visiteplaatje voor een melkveebedrijf’ vindt Henry.

Henry leidt bezoekers graag rond over zijn bedrijf om te vertellen over het werk op de boerderij en uitleg te geven over keuzes die worden gemaakt in de bedrijfsvoering. Eerder heeft hij in het bestuur van melkfabriek Campina gezeten en hij heeft al veel mensen op bezoek gehad en rondgeleid. Hij hoopt dat burgers meer kennis en begrip krijgen door het vertellen van zijn verhaal. ‘Kom vooral kijken en luisteren naar het echte verhaal’ is zijn boodschap.

Iedereen is welkom bij Melkveebedrijf De Boer!

Melkveebedrijf De Boer

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Streek partners