Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf Het Lollenbroek

Wij zijn familie De Haan en wonen op boerderij “Het Lollenbroek” in Wilp Achterhoek. Wij hebben hier een gangbaar melkveebedrijf met 100 melkkoeien en 50 stuks jongvee. We hebben ongeveer 50 ha land in gebruik.

Onze boerderij wordt voor het eerst beschreven rond begin 17e eeuw. Maar zo lang is deze boerderij nog niet in onze familie. Sterker nog, wij zijn de eerste “Haantjes” op deze plek. In 2009 hebben wij deze boerderij gekocht en zijn we hier komen wonen. Onze boerderij is altijd sterk verbonden geweest met het dorp. De plaatselijke carnavalsvereniging (De Lollebroek) heeft zelfs zijn naam ontleend aan onze boerderij. Veel activiteiten in het dorp (dorpsfeest, carnaval, carbid schieten), vinden plaats op land van onze boerderij. Dat vinden wij erg leuk. Het geeft veel activiteit/ levendigheid op het erf en zo hopen wij een klein beetje bij te dragen aan de leefbaarheid van het dorp.

Op onze boerderij proberen we alles zo goed mogelijke te verzorgen en een win-win situatie te creëren. Hoe gezonder de koe, hoe minder stress en pijn, hoe beter een koe zal produceren.  Dit is goed voor de boer maar ook beter voor het dier is onze overtuiging. Onze melkkoeien lopen in de zomer niet buiten. Door ze binnen te houden hebben ze minder fluctuaties in rantsoen en omstandigheden. Ze lopen niet in de zon en niet in de regen. En met ventilatoren in de stal, sproeiers op het dak en koematrassen om op te liggen, proberen we binnen zo goed mogelijke omstandigheden te creëren. Naast sproeiers op het dak, hebben we ook zonnepanelen op het dak liggen. Die zorgen ervoor dat we zelfvoorzienend zijn qua stroom.

In de bosjes tussen de weilanden wemelt het ook van het leven. Reeën, vossen en dassen zijn ruim vertegenwoordigd. Ook ooievaars zijn in de zomer in grote getalen aanwezig. Het is geen uitzondering als je tijdens het grasmaaien meer dan 30 ooievaars telt. Zelfs meer dan 80 ooievaars is al eens voorgekomen. De laatste 10 jaar zijn al deze dieren enorm toegenomen. Helaas zijn de vos, de das en de ooievaar de natuurlijke vijand van de kievit en de grutto. Deze komen helaas steeds minder voor op ons land. In 2023 waren er nog maar 2 kievitsnesten die helaas binnen een week na het leggen geplunderd zijn. Rond de gebouwen proberen we zo veel mogelijk ruimte te geven aan insecten en vogels. Dit doen we door het zaaien van bloemen, het ophangen van nestkasten en het achterwege laten van chemische onkruidbestrijding op het erf en bij de kuilen (ruwvoeropslag)

We zijn lid geworden van IJsselvallei eet en boert bewust omdat we het belangrijk vinden om met de burger in contact te komen. Zodat wij hun verhaal horen en zij de onze. Wij zijn ook gewoon trots op ons bedrijf en vertellen graag hoe en waarom we iets doen.

Melkveebedrijf Het Lollenbroek

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Streek partners