Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf Klunder

Wij zijn familie Klunder. Ons melkveebedrijf, De Maatakker, ligt aan de openbare weg, in het Gelderse Terwolde.

Onze koeien houden we in een ligboxenstal, die we in 2012 hebben gebouwd. De stal voldoet aan een scala van welzijnseisen, om de leefomgeving van de koeien comfortabel te houden. Zo hangen er borstels waar de dieren hun vacht kunnen borstelen, zijn de ligbedden voorzien van een dikke laag strooisel en rijdt er een mestrobot rond die de vloer goed schoon houdt.

Het optimale comfort in combinatie met hygiënisch werken zorgt voor gezonde koeien, die op hun beurt prachtige, gezonde melk produceren. Onze melk heeft het Beter Leven keurmerk.

De koeien melken we in een carroussel, een ronde, draaiende melkput. Rondom de melkput zijn grote ramen geplaatst, waardoor je van buitenaf een kijkje kunt nemen bij het melken.

Iedere ochtend beginnen we met veel plezier aan de dag. Het boerenleven is zo anders dan wanneer we een ‘gewone’ kantoorbaan zouden hebben.

Voor de toekomst van ons bedrijf, en zeker de volgende generatie, is het belangrijk om draagkracht te blijven houden in de maatschappij. We moeten er mogen zijn. Wij proberen aan die draagkracht een steentje bij te dragen, door transparant te werken en mensen uit te nodigen op ons bedrijf.

Door mee te doen met IJsselvallei Boert en Eet Bewust, hopen we die bewustwording bij boeren en burgers te vergroten. Zodat er ook in de toekomst ruimte blijft voor de Nederlands boer!

Melkveebedrijf Klunder

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Ons bedrijf ligt aan de openbare weg en is dus heel zichtbaar. Die transparantie in onze bedrijfsvoering vinden we belangrijk; iedereen mag komen kijken!

  • Verantwoord omgaan met bodem en bemesting betekent dat we nauwkeurig in de gaten houden wanneer we welke werkzaamheden op het land uitvoeren. Op die manier wordt het milieu zo min mogelijk belast, terwijl wij goede opbrengsten hebben.

  • Energie neutraal boeren moet voor ons een verdienmodel zijn, en niet afhankelijk van subsidies. Zo houden we ons bedrijf ook economisch duurzaam.

  • Gezondheid begint bij een goede zorg voor het dier. Dan zorgen de dieren voor producten die voor ons, mensen, gezond zijn.

  • Voorkomen is beter dan genezen. Preventief werken is daarom belangrijk. Dit doen we door hygiënisch en met zorg en aandacht te werken met onze koeien.

  • Het begrip natuur bevat veel elementen die met elkaar samenhangen. Een balans binnen die elementen is van groot belang, en als boer ben je onmisbaar in het beheer van die balans.

  • Ons bedrijf is een visitekaartje van de agrarische sector. En dus moet dat er aantrekkelijk, verzorgd uitzien.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners