Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf Kragt

Wij zijn de familie Kragt uit het Gelderse De Steeg, vlakbij de IJssel. Daar runnen wij een melkveebedrijf en we staan altijd klaar voor onze dieren.

Op ons bedrijf houden we ongeveer 190 melkkoeien, en daarnaast zijn er kalfjes en jongvee aanwezig, die in de toekomst als melkkoe aan de slag komen. Onze melk gaat naar de fabriek waar er Leerdammer kaas van wordt gemaakt.

Voor ons is het een vanzelfsprekendheid om goed te zorgen voor ons vee en ons land, om een balans te vinden zodat verspilling van voer en mest minimaal is. Dat komt immers ook het milieu en de leefomgeving ten goede.

Tegelijk moeten we ook een inkomen verdienen en de kosten voor ons bedrijf moeten betaald worden. Dat is soms best een lastige zoektocht, zeker met de opeenstapeling van regels in ons land.

Mede daarom hebben we bewust gekozen om melk te gaan leveren die geproduceerd is, zonder gebruik van genetisch gemodificeerd voer. VLOG melk wordt dat genoemd.

Als boer zijn we steeds weer op zoek naar manieren om ons verhaal te vertellen. We vinden het van groot belang dat burgers het verhaal achter het boerenbedrijf leren kennen en weten wat er bij komt kijken om voedsel te produceren. Samen met collega’s willen we dit graag verder uitdragen.

Met onze deelname aan IJsselvallei Boert en Eet bewust, hopen we die verbinding met de maatschappij én onze collega’s verder te versterken!

Melkveebedrijf Kragt

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Voor ons als boer is het belangrijk om draagvlak te hebben in de samenleving. Door burgers een kijkje te laten nemen, proberen we die verbinding met de maatschappij te vinden.

 • Het is voor ons vanzelfsprekend om heel bewust om te gaan met grond en gewassen. Door daar de focus op te leggen, kunnen we bijvoorbeeld de onkruiddruk laag houden en is de inzet van bestrijdingsmiddelen minimaal.

 • Energie besparen is economisch natuurlijk heel interessant. Daar hebben we dan ook veel aandacht aan besteed. Van de energie die we verbruiken, wekken we ruim de helft zelf op door middel van zonnepanelen.

 • Onze koeien leveren elke dag een topprestatie, en dat kan alleen als een comfortabele leefomgeving hebben. Voldoende ruimte om te liggen, te lopen en te vreten, én natuurlijk een groot deel van het jaar in de wei!

 • Is een koe niet op orde, dan merken we dat heel snel en zullen we haar direct behandelen, bijvoorbeeld door haar klauwen (nagels) te bekappen. Zo voorkomen we dat een dier heel ziek wordt.

 • Gras is een belangrijk gewas, als voer voor de koeien. Maar door singels langs ons bedrijf aan te leggen en op sommige plekken bloemenranden te zaaien, kunnen we natuur een plek geven in onze bedrijfsvoering.

   

 • De uitstraling van het bedrijf vinden we belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat het erf opgeruimd is, en geven allerlei bloeiende bloemen en planten een verzorgde uitstraling.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners