Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf Nooteboom

Wij zijn familie Nooteboom. Met z’n tweeën hebben we het melkveebedrijf, dat onze ouders hebben opgebouwd, overgenomen en ontwikkeld tot een modern melkveebedrijf. Twee gezinnen kunnen van ons bedrijf leven.

Bij de ontwikkeling van ons bedrijf houden we een nuchtere kijk op de omgeving en zijn we steeds weer op zoek naar een balans. Want naast de verantwoording naar onszelf en onze gezinnen, voelen we ons ook verantwoordelijk voor natuur, mensen om ons heen. Rekening houden met de ander is voor ons een vanzelfsprekendheid. Een bedrijf moet wat ons betreft niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk gezond zijn.

Ondanks dat we een modern bedrijf hebben, heeft ook de natuur een prominente plek in onze bedrijfsvoering. Van diverse bomenrijen met nestkasten tot rijen zonnebloemen langs de maïs. Zo bieden we ook aan vogels en insecten een plek.

De daken van de stallen liggen vol met zonnepanelen. Daarmee wekken we volledig alle energie op die we zelf gebruiken, én wekken we energie op die weer gebruikt kan worden voor andere gezinnen. Zo zetten we ons bedrijf efficiënt in om ook zorg te dragen voor het klimaat.

We laten graag zien hoe wij ons bedrijf runnen en houden ervan om met mensen in gesprek te gaan. We zien daarin een uitdaging om wensen vanuit de maatschappij mee te nemen in de toekomstige ontwikkeling van ons bedrijf.

Door mee te doen met IJsselvallei Boert en Eet Bewust willen we de verbinding met de burgers meer opzoeken, het gesprek aan gaan en zo als een visitekaartje van de melkveesector ons bedrijf openstellen!

Melkveebedrijf Nooteboom

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Door een kleinschalige woonvoorziening op het erf, wat overigens losstaat van het melkveebedrijf, krijgen ouderen een waardevolle oude dag. Dagelijks kunnen ze een rondje lopen en genieten van de koeien.

  • Eigenlijk bestaat ons bedrijf uit twee bedrijven: op het ene bedrijf melken we koeien en produceren we mest, op het andere bedrijf telen we maïs en gebruiken we de mest van de koeien. Zo zorgen wij voor de kringloop op de boerderij.

  • Op de daken van onze stallen liggen zonnepanelen, waarmee we meer energie produceren dan we verbruiken. Deze energie wordt teruggeleverd zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken.

  • Het welzijn van onze koeien is belangrijk, omdat ze immers voor ons de melk produceren. Daarom besteden we hier ook volop aandacht aan.

  • Net als welzijn, is ook gezondheid van belang. Het werkt veel plezieriger als de dieren gezond zijn!

  • Op en rond ons bedrijf is veel natuur te vinden. Van bomenrijen tot nestkasten voor diverse vogels. Bloemenranden langs de maïs hopen we in de toekomst verder uit te breiden.

  • Als melkveehouder zijn we het visitekaartje van de melkveesector. We vinden het daarom belangrijk dat ons bedrijf er netjes bij ligt.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners