Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf Van den Beld

Wij zijn familie Van den Beld. De 5e generatie staat aan het roer op ons familiebedrijf in het Gelderse Terwolde. Een aantal jaar geleden is ons bedrijf samengevoegd met twee andere bedrijven. Deze collega-boeren hadden helaas zelf geen opvolgers en dus werd besloten om het land en vee van deze bedrijven bij ons bedrijf te voegen.

Door deze ontwikkeling kunnen er nu twee gezinnen leven van ons bedrijf en daar zijn we trots op!

In de stal, die in 2017 is gebouwd, houden we circa 230 melkkoeien met daarbij kalveren en pinken (jonge koeien). De stal is comfortabel ingericht. De ligbedden van de boxen zijn gevuld met een dikke laag strooisel. Dit strooisel bestaat uit het dikke gedeelte van de koeienmest. Door de mest van de koeien te scheiden in een dunne fractie (water met mineralen) en een dikke fractie (zanderig), kunnen we zelf het strooisel voor de ligboxen produceren.

We vinden het een voorrecht om op de boerderij te wonen. Het buitenleven, de ruimte en de dieren.. zeker ook voor de kinderen.

In Nederland zijn steeds minder boeren, dus het wordt steeds belangrijker om als boer met burgers in contact te staan. Graag bieden wij die openheid naar de burgers.

Door mee te doen met IJsselvallei Boert en Eet bewust willen we het bewustzijn bij burgers rondom de herkomst van voedsel vergroten. Zodat we ook in de toekomst in Nederland boer kunnen blijven!

Melkveebedrijf Van den Beld

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Het is leuk als mensen komen wanneer de koeien uit de stal komen of weer naar binnen gaan. Veel van wat er op ons bedrijf gebeurt is onbekend voor veel mensen. Daarom zetten we in op een open houding richting burgers, zodat ze meer bekend raken met het boerenleven.

  • Door een gesloten bedrijfsvoering, te zoeken naar de balans tussen grond-dieren-mest en zoveel mogelijk ons voer lokaal te betrekken, proberen we milieubewust te boeren.

  • Door middel van zonnepanelen wekken we energie op. Een deel gebruiken we voor onze eigen energievoorziening en de rest wordt teruggeleverd. De warmte van de melk gebruiken we voor het verwarmen van ons huis. Zo zetten we volop in op duurzame energie.

  • Onze stal is in 2017 gebouwd en voldoet aan alle welzijnseisen. Dat welzijn vinden we ontzettend belangrijk; zo geven diepstrooisel boxen het nodige comfort aan de koeien, en hangen er diverse borstels waar ze hun vacht kunnen borstelen.

  • Door zorgvuldig en hygiënisch te werken houden we de koeien gezond én kunnen we ze lang op ons bedrijf houden. Gemiddeld zijn de dieren bijna 6 jaar als ze weggaan, een jaar ouder dan gemiddeld in Nederland!

  • Vanzelfsprekend gaan we met zorg om met de natuur. Weidevogels en andere dieren in het land worden opgezocht voordat we met trekkers het land in gaan.

  • Het bedrijf hoort er netjes eruit zien; een verzorgde uitstraling heeft een positief effect op de maatschappij

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners