Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf Verheul

Wij zijn Simon en Petra Verheul. Samen met onze kinderen wonen en werken wij op een melkveebedrijf in Loenen. Dit bedrijf is in 1904 gestart door de overgrootopa van Simon, en nog steeds is het bedrijf in onze familie, en lijkt ook de volgende generatie het stokje over te willen nemen.

We hebben zo’n 200 melkkoeien op ons bedrijf. Samen met deze dieren produceren wij heerlijke melk, die uiteindelijk voor de consument is bedoeld. Het samenwerken met de dieren en de natuur, en op deze manier voedsel kunnen produceren geeft ons veel plezier en voldoening. Een goed inkomen is voor ons van belang om ons bedrijf draaiende te kunnen houden.

We zoeken daarom steeds naar de balans tussen kosten en opbrengsten. Onze koeien melken we drie keer per dag, niet zozeer om de hoogste productie te houden, maar wel om die balans te vinden. De gezondheid en het welzijn van de dieren staan daarbij voorop. Gezonde dieren betekent immers dat er minder medicijnen nodig zijn, wat het welzijn en de kwaliteit van onze producten ten goede komt. Ook hopen we op die manier de leeftijd van de koeien te verhogen, zodat ze langer op ons bedrijf blijven en er minder jongvee nodig is om melkkoeien te vervangen.

De koeien lopen een groot deel van het jaar buiten. In combinatie met het drie keer per dag melken, is dit een uitdaging waar we ons veel mee bezig houden. Al die verschillende facetten die op het boerenerf spelen, dierwelzijn – gezondheid – natuur – milieu – inkomen – maatschappij, willen we graag bij de burger onder de aandacht brengen, zodat men beter begrijpt hoe wij als boeren op verantwoorde manier het voedsel produceren. Mede daarom doen wij mee met Boert Bewust!

Melkveebedrijf Verheul

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Streek partners