Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveebedrijf Wullink de Twee Hagen

Wij zijn de familie Wullink. Wij wonen in een mooie, monumentale IJsselhoeve waar we een melkveebedrijf runnen.

Op ons bedrijf houden we 300 melkkoeien. Dat wordt tegenwoordig een megastal genoemd en heeft een wat negatieve klank. Toch laten wij met ons bedrijf zien dat we, ondanks een bepaalde bedrijfsgrootte wel degelijk aan allerlei maatschappelijke eisen voldoen.

Zo lopen onze koeien bijvoorbeeld veel in de wei. Het weiden in de Uiterwaarden vraagt de nodige tijd doordat we de koeien dagelijks twee keer de weg over moeten laten steken. Het leuke is dat, als mensen even moeten wachten, er leuke gesprekken kunnen ontstaan én het weiden in de Uiterwaarden levert een mooi plaatje op.

Ook werken we veel met en voor de natuur. We beheren ongeveer 40 hectare natuurland, waarvan een klein bos. Het geeft ons veel voldoening om ons bedrijf te combineren met natuurbeheer. De aantallen weidevogels in ons gebied nemen zelfs toe!

Dit jaar gaan we de daken van de stallen vol leggen met zonnepanelen. Daarmee wekken we onze eigen energie op én wekken we ook nog eens stroom op voor circa 150-200 huishoudens in de regio. Mooi om zo ook de daken van de stallen te benutten.

Het is belangrijk om als boeren een positief verhaal vanuit de landbouw te vertellen, met mensen in gesprek te gaan en de dialoog te zoeken. Daarom doen wij mee met IJsselvallei Boert en Eet Bewust!

Melkveebedrijf Wullink de Twee Hagen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    We nemen deel aan boerderij of fietstochten als deze in de omgeving worden georganiseerd. Zo proberen we op positieve manier het verhaal van ons bedrijf te vertellen.

  • We gaan zuinig om met grondstoffen, en maken vooral gebruik van lokale grondstoffen zoals aardappels en bierbostel, in plaats van soja.

  • Dit jaar hopen we zonnepanelen op de daken te leggen, om onze eigen energie op te wekken. Alle daken willen we benutten, zodat niet alleen wijzelf maar ook rond de 150 andere huishoudens deze duurzame, lokale energie kunnen afnemen.

  • Onze koeien lopen volop in de wei en we gebruiken een potstal voor zieke en drachtige dieren. Deze stal is goed te zien als je langs ons bedrijf komt. Ook maken we in de fokkerij gebruik van andere rassen, omdat we graag sterkere koeien willen fokken die ouder worden.

  • Wekelijks worden een aantal koeien bekapt (een soort pedicurebehandeling), om kreupele dieren zoveel mogelijk te voorkomen. We streven ernaar om minder antibiotica te gaan gebruiken, zonder dat dit ten koste gaat van de gezondheid van de dieren.

  • We beheren ruim 40 ha natuurgronden, waaronder een stuk bos. In het bos wonen onder andere herten. Er is veel ruimte voor natuur in ons bedrijf en vormt samen een mooie combinatie.

  • Weidegang is op onze locatie geen makkelijke keuze, maar het levert zowel plezier op als een betere prijs voor de melk. Koeien weiden in de Uiterwaarden is erg mooi en levert veel leuke reacties van voorbijgangers op.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners