Welkom op de website van IJsselvallei

Melkveehouderij van Werven

Vlak langs de IJssel staat boerderij ‘De Schellenberg’. Deze boerderij is gebouwd in 1623. Het bedrijf is eigendom van Herbert en Gera van Werven en sinds 2014 zijn zij met hun zonen Gerben en Chris in maatschap gegaan. Een jaar later is er op 300 meter afstand een 2e bedrijf bijgekocht zodat in de toekomst beide broers met hun partners Krista en Yvonne een eigen bedrijf kunnen runnen. De meeste werkzaamheden worden gezamenlijk opgepakt, maar er wordt wel op beide locaties gemolken. Op de Schellenberg zijn onlangs 2 melkrobots geïnstalleerd en op de nieuwe locatie wordt traditioneel gemolken. In totaal worden er 200 koeien gemolken waarbij beide bedrijven weidegang en VLOG voedering toepassen.

Dierenwelzijn en natuurbeheer
In het voorjaar van 2019 is een nieuwe stal gebouwd en zijn er twee melkrobots in gebruik genomen. De koeien worden continue voorzien van ruwvoer door een voeraanschuifrobot en ze kunnen rusten in ligboxen die voorzien zijn van een dikke laag strooisel. De nieuwe stal heeft vooral meer licht en lucht toegevoegd, wat erg goed uitpakt voor de gezondheid van het vee. Wij verbouwen enkel gras en mais op onze percelen. In het Wapenveldse broek werken we samen met een Agrarische natuurvereniging om het aantal weidevogels op peil te houden. Zij brengen jaarlijks de biodiversiteit van onze boerderij in beeld en adviseren ons over het nemen van andere maatregelen ter bescherming van weidevogels. We zijn graag eigen baas over onze percelen, maar staan open voor alle adviezen. Langs de rivier de IJssel wordt een groot perceel natuurland van april tot oktober beweid door ons drachtig jongvee. Een geweldig gezicht en tevens erg goed voor het vee.

Waarom zijn wij deelnemer?
De Schellenberg ligt op een unieke locatie, gebouwd op een terp en toegankelijk voor de velen fietsers. Sinds de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is het gebied drastisch veranderd, wat in het verleden op veel weerstand van ons en onze collega veehouders heeft kunnen rekenen. Desalniettemin is het project nu een aantal jaren afgerond, het biedt kansen voor meer toerisme en wij willen ons bedrijf daar dan ook voor openstellen. We vinden het heel belangrijk om ons bedrijf en onze werkzaamheden open en transparant aan de buitenwereld te laten zien. Er worden veel kritische verhalen over de Nederlandse agrisector verspreid. Dit terwijl wij een geweldige sector vertegenwoordigen. De vrijheid in ondernemerschap, het inplannen van je eigen dagindeling en het werken met dier en milieu geeft ons de meeste voldoening. We proberen ons steentje bij te dragen aan een betere erkenning van de burgers. We willen u daarom uitnodigen om bij ons te kijken en te zien hoe wij werken.

Melkveehouderij van Werven

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Streek partners