Welkom op de website van IJsselvallei

Biologische melkgeitenhouderij Ten Voorde

Mijn naam is Sjaak ten Voorde. In Beemte Broekland heb ik een biologische melkgeitenhouderij. Op deze plek ben ik opgegroeid samen met mijn broer, die op deze locatie een loonbedrijf heeft. Voor de start met melkgeiten in 2016, hadden we hier hobbymatig een boerderij.

Vanaf jongs af aan heb ik al geiten, maar had toen niet bedacht dat ik later een biologische melkgeitenhouderij zou hebben. De boerderij heeft als het ware een generatie overgeslagen. Mijn ouders hebben op de plek geen professionele boerderij gehad, maar mijn grootouders wel. In eerste instantie was ik niet van plan om boer te worden en ik volgde een technische opleiding. Naast mijn opleiding werkte ik op een geitenboerderij in de buurt. Na wat ideeën uitgewisseld te hebben met mensen, kreeg ik het plan om een melkgeitenbedrijf te starten, zo is het balletje gaan rollen.

Mijn plannen werden werkelijkheid in 2015, toen heb ik mijn eerste lammeren gekocht en opgefokt, waarmee ik in 2016 ben begonnen met melken. Inmiddels zijn er 400 melkgeiten, en 100 lammeren die de oude generatie vervangen. Voor de toekomst heb ik niet het plan om te groeien in aantallen, wel wil ik het bedrijf verder optimaliseren.

Biologische bedrijfsvoering houdt in dat er extra aandacht is voor dierenwelzijn en milieu en geen gebruik van kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen. Van ongeveer half mei tot half september hebben de geiten de mogelijkheid om lekker naar buiten te gaan als ze dat willen. De lammeren mogen ongeveer een maand later naar buiten, zodra ze groot genoeg zijn. Geiten zijn echte mooi weer liefhebbers, zodra het gaat regenen willen ze snel naar binnen.

Waarom doe je mee aan Boert Bewust?
Van Boert Bewust had ik al wel eens gehoord. Hier in de omgeving is ook een aantal boeren aangesloten, maar er was nog geen melkgeitenhouderij aangesloten, dus besloot ik mee te doen. Meestal hebben mensen buiten de agrarische sector geen idee wat er gebeurt op een melkgeitenbedrijf of ze hebben een beeld wat niet klopt. Boert Bewust lijkt mij een mooie manier om de sector te laten zien. Het contact met collega boeren vind ik natuurlijk ook leuk.

Biologische melkgeitenhouderij Ten Voorde

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Biologisch melkgeitenhouderij ten Voorde laat momenteel niets van het bedrijf zien. Een van de redenen om mee te doen aan Boert Bewust is dat de boer dit in de toekomst wel graag wil.

  • Op het gebied van Milieu scoort biologische melkgeitehouderij ten Voorde veel punten. Zo zijn er opvangputten voor mestsappen en wordt alle mest biologisch afgevoerd. Het bedrijf maakt ook geen gebruik van kunstmest en gewas beschermingsmiddelen.

  • Duurzame energiebronnen zijn aanwezig. Zo leveren de zonnepanelen zoveel energie op dat meer dan 75% van het gebruik hiermee gedekt is. De voorkoeler van melk zorgt ervoor dat warm water en koude melk in tegengestelde richting van elkaar lopen. Hierdoor is er geen elektriciteit nodig en bespaart dat energie.

  • Dierenwelzijn staat bij melkgeitenhouderij ten Voorde hoog in het vaandel. De geiten hebben voldoende bewegingsruimte en zelfs de mogelijkheid om buiten rond te lopen. In de stal hangen geitenborstel, ventilatoren en is er spelmateriaal voor de geiten. De geiten worden meerdere keren per dag gevoerd en kunnen de hele dag door water drinken uit de open waterbakken.

  • Om ervoor te zorgen dat dierenziektes niet verspreid worden voert biologische melkgeitenhouderij Ten Voorde geen dieren aan, met uitzondering van dekbokken. Door middel van de schone en vuile weg zorgen zij ervoor dat bezoekers aan hun hygiëne voldoen. Een biologische manier van vliegenbestrijding is de sluipwesp. De sluipwesp is de natuurlijke vijand van de vlieg en zorgt dus voor minder vliegen in de stal waar de geiten weer veel plezier van ervaren.

  • Op het gebied van natuur zijn in de toekomst nog extra punten te scoren. De boer streeft naar een net bedrijf waardoor er minder ruimte is voor wildgroei wat de biodiversiteit ten goede komt. Het grasland is kruidenrijk en zwaluwen en andere vogels nestelen zich op de boerderij. Om de bodem gezond en vruchtbaar te houden verspreid de boer ruige stalmest en compost op het land.

  • Het erf is opgeruimd en de geiten kun je vanaf de straat buiten rond zien lopen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners