Welkom op de website van IJsselvallei

Pluimveebedrijf ’t Kip

Wij zijn familie de Zwaan. In Emst ligt ons pluimveebedrijf, waar we kippen houden voor de productie van eieren. Daarnaast hebben we een koppeltje koeien, een paar geiten en ongeveer 120 schapen.

Ons bedrijf is bewust geen groot bedrijf. We proberen door kleinschalig te boeren een goede boterham te verdienen. Lange tijd boerden we biologisch, maar door het wegvallen van de afzet van de eieren, zijn we daar tijdelijk mee gestopt. In de toekomst hopen we wel weer op deze wijze ons bedrijf te kunnen runnen.

De stal waarin de kippen verblijven, is een traditionele scharrelstal. De mest laten we in de stal liggen en voeren we niet tussentijds af. Dat levert mooie mest, die natuurlijk gedroogd is, zonder dat er machines aan te pas hoeven te komen.

Het laten liggen van de mest trekt mestkevers aan, die eitjes leggen wat meer mestkevers oplevert. Deze mestkevers vreten bloedluis, iets waar kippen veel last van kunnen hebben. Het is mooi dat er een natuurlijke manier is om de bloedluis te bestrijden, want zo hoeven we niet allerlei middelen te gebruiken

We doen mee met IJsselvallei Boert en Eet Bewus omdat we graag verbinding willen zoeken met de maatschappij, zodat boeren en burgers geen vreemden voor elkaar zijn. Door de verkoop van eieren bij ons aan de weg, hebben we al regelmatig contact met mensen. In de toekomst willen we dit graag versterken!

Pluimveebedrijf ’t Kip

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    We zoeken verbinding met de burger, omdat we graag laten zien hoe we met onze dieren omgaan, wat we doen. We willen geen vreemden zijn voor de burgers.

  • We gaan zorgvuldig om met het milieu. Zo willen we absoluut niet van alles doodspuiten, dat is zo jammer! Het land dat bij ons bedrijf hoort, beheren we daarom op biologische wijze, zodat de biodiversiteit in stand blijft.

  • Door energiebesparende maatregelen te nemen, gaan we zuinig om met energie. In de toekomst zijn er plannen om door middel van kleine windmolen zelf energie op te wekken.

  • Het omgaan met de beesten vinden we erg mooi, niet alleen het pluimvee, maar ook de koeien, geiten en schapen horen erbij. De dieren krijgen veel aandacht en liefde!

  • We vinden het een uitdaging om de kippen zo oud mogelijk te laten worden. Daar zetten we ons volop voor in. Dat geeft niet alleen plezier, het is ook goed voor het milieu en ons bedrijf.

  • Natuur op het erf levert een mooie uitstraling, en is goed voor insecten en vogels. De erfbeplanting is speciaal hiervoor aangepast, zo staan er diverse vlinderstruiken om vlinders aan te trekken.

  • We hebben bewust een gemengd bedrijf en met een relatief klein aantal dieren proberen we een goede boterham te verdienen. Deze manier van boeren past bij ons en geeft voldoening.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners