Welkom op de website van IJsselvallei

20 februari 2023

Partner aan het woord: VSO makelaars & taxateurs

Partner van IJsselvallei Boert en Eet Bewust aan het woord: VSO makelaars & taxateurs

Wie zijn jullie en wat heb je met de agrarische sector?
VSO makelaars en taxateurs is van origine agrarisch makelaar. Ons werkgebied loopt van Dronten tot
Heerenveen en van Barneveld tot Winterswijk. Ons regiokantoor in de IJsselvallei zit in Apeldoorn, van
waaruit onze makelaars bemiddelen in de aan- & verkoop, maar ook taxaties verzorgen. Dit doen wij
in drie segmenten: Wonen, Agrarisch Onroerend Goed en Bedrijfshuisvesting. In de regio van de
IJsselvallei ligt onze focus op het landelijke en agrarische vastgoed.

Waarom is de Boer Burger verbinding zo belangrijk (en ben je dus partner?)
De boer burger verbinding is belangrijk voor een gezond Nederland waarbij een ieder respect en
begrip heeft voor elkaar. Wanneer de boer de burger niet meer begrijpt en de burger de boer niet,
dan wordt het lastig. Als producent en consument heb je elkaar tenslotte meer dan nodig.

Welke tip geef je burger en boer als het gaat om elkaar beter te begrijpen?
Luisteren. Luister naar elkaar en probeer elkaar echt te horen. Als we ervanuit gaan dat iedereen
vanuit goede intenties handelt, dan wordt het een stuk makkelijker om elkaar ook écht te horen.

Wat weet (nog bijna) niemand over jullie bedrijf?
Onze kantoormanager, Nienke Hemeltjen, heeft het bestuur ondersteund van IJsselvallei Boert en Eet
Bewust. Inmiddels ligt haar focus elders maar is ze wel teruggekeerd als partner, met VSO.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners