Welkom op de website van IJsselvallei

expeditie
30 november 2021

Project Boeren Belevingen zet verbinding boer – burger verder op de kaart

Halverwege 2020 zijn we gestart met het project Boeren Belevingen in de IJsselvallei. In het kader van het Masterplan IJsselvallei werden wij gevraagd te komen met goede ideeën om de verbinding stad- platteland en consument – boer te stimuleren. Dit resulteerde in het project Boeren Belevingen in de IJsselvallei. Het project kent 3 trajecten, het professionaliseren van ons concept Boer Bike Bite, het ontwikkelen van de Expeditie Verleden – heden – toekomst én een ‘markt’ concept voor dialoog.

De afgelopen Boer Bike Bite was een succes. De geleerde lessen  zijn geëvalueerd en aanpak voor 2022 is gereed. Samen met IJBeEB leden en Erve IJzerman hopen we een vaste beleving en dialoog voor streekbewoners en bezoekers van het gebied aan te kunnen bieden in het voorjaar van 2022. Het markt concept is volop in ontwikkeling en hiervoor zoeken we de samenwerking met andere partijen zoals van Riek tot Vork in Zwolle en de toeristische branche zoals bijvoorbeeld streekfair Noord-Veluwe.

Met dank aan financiële bijdragen van Provincie Gelderland, Jan Nienhuis Stichting, Ondernemersfonds Heerde, Brein Reclame, DAP Klarenbeek en Schrijver Stalinrichting.

 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners