Welkom op de website van IJsselvallei

Natuurboerderij Villa Bakhuis

Wij zijn Albert Hassink en Marleen Markgraaf. In een natuurgebied aan de IJssel, in het Gelderse Veessen, runnen wij opfok- en vleesveebedrijf Villa Bakhuis.

Villa Bakhuis is geen op zichzelf staand bedrijf. Een paar kilometer verder, in het plaatsje Oene, ligt het ouderlijk bedrijf van Albert, waar melkkoeien gehouden worden. Omdat een koe pas melk geeft, als zij een kalfje krijgt, zijn er op die locatie met grote regelmaat kalveren. De vrouwelijke kalveren, de vaarsjes, worden op Villa Bakhuis opgefokt tot melkkoe, en gaan dan terug naar het melkveebedrijf.

De stierkalfjes komen ook naar Villa Bakhuis. Zij worden daar tot een leeftijd van 24-30 maanden afgemest, waarna ze geslacht worden. Het vlees van deze dieren verkopen wij zelf en via verschillende verkooppunten.

Villa Bakhuis is het eerste natuurinclusieve bedrijf in de provincie Gelderland. Diverse natuurgronden worden door ons beheerd. We maaien het gras op die percelen pas laat, zodat vogels hun kuikens kunnen grootbrengen. Na het maaien gaat het vrouwelijk jongvee de natuurgebieden in, om daar op te groeien. Afhankelijk van de weersomstandigheden, komen zij pas rond december weer bij ons op stal te staan.

Naast het opfokken en afmesten van rundvee, vinden er op Villa Bakhuis nog een heel scala aan andere activiteiten plaats. Zo is het een officiële trouwlocatie, kan er vergaderd worden in de skybox en worden er zelfs uitvaarten gehouden.

Door mee te doen met IJsselvallei Boert en Eet Bewust, willen we de band met de lokale omgeving verder versterken. We vinden het erg leuk om mensen te ontvangen, te vertellen over onze bedrijven en met elkaar het gesprek over voedsel aan te gaan!

 

Natuurboerderij Villa Bakhuis

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Bij Villa Bakhuis vinden een heleboel activiteiten plaats; van vergaderingen tot bruiloften en van etentjes tot uitvaarten. Een mooie combinatie van boeren en maatschappelijk ondernemen.

  • We zijn een circulair bedrijf. Dat betekent dat we onze mest gebruiken voor het land en daar weer het voer voor onze dieren kunnen telen.

  • Door het opwekken van eigen energie zijn we voor een groot deel zelfvoorzienend.

  • Onze vleesstieren houden we in potstallen; strohokken met een apart gedeelte waar de mest in de put wordt opgevangen. Met een automatisch systeem worden de hokken dagelijks ingestrooid.

  • Onze stieren worden niet behandeld met antibiotica. Door ze regelmatig te controleren, kunnen we eventuele problemen vroegtijdig opsporen en behandelen.

  • Ons bedrijf is het eerste natuurinclusieve bedrijf van de provincie. Daar zijn we trots op! Door samenwerking met natuurbeherende partijen heeft natuur bijna de hoofdrol binnen onze bedrijfsvoering

  • Doordat veel mensen langs ons bedrijf fietsen, of ons bedrijf bezoeken, is de uitstraling van belang. Bij de (ver)bouw van Villa Bakhuis is rekening gehouden qua ontwerp met de omgeving en de geschiedenis van de locatie.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners