Welkom op de website van IJsselvallei

Excursie: Ontdek weidevogels in het Boerenland Wapenveldsebroek

Excursie: Ontdek weidevogels in het Boerenland

Weidevogels zien en beleven? Ga met onze boeren mee op excursie door het boerenland.

Weidevogels zoals de kievit, grutto en tuureluur kwamen vroeger veel voor in het boerenland. Zij hebben het steeds moeilijker in Nederland. Gelukkig zijn er gebieden waar het goed met deze vogels gaat! Het Wapenveldsebroek is zo’n gebied. Hier hebben boeren hun land zo ingericht, dat vogels daar een kans hebben om kuikens groot te brengen. Hier worden bijvoorbeeld delen van weilanden onder water gezet, wordt het grondwaterpeil plaatselijk verhoogd, worden ‘laat maai’ afspraken gemaakt en worden er maatregelen genomen om te voorkomen dat roofdieren de eieren en kuikens oppeuzelen.

In april en mei organiseren wij samen met Agrarisch Natuurvereniging Veluwe IJsselzoom – Cor Heidenrijk en de boeren die de weilanden beheren, twee weidevogelexcursies. Halverwege bij een plas dras gebied is er koffie en appelsap van melkveebedrijf Bissems Hofstede. Bij ‘goed vliegweer’ wordt daar ook een demonstratie weidevogeldrone vliegen gehouden.

Wandel mee en zie en beleef de Nederlandse weidevogel.

 

Datum: Donderdagavond 25 april

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur

Afstand: ongeveer 3 km

Start: Parkeerplaats Bruggenhoek aan de Revelingseweg/Breeweg in Wapenveld, aan de Westdijk van de Hoogwatergeul

 

Deelname is gratis. Aantal deelnemers is wel beperkt, dus graag uiterlijk één week voor start opgeven door een mail te sturen naar: info@ijbeeb.nl ovv weidevogelexcursie, datum en aantal personen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners